You are currently viewing Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030

Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030.

Konsultacje trwają od 21 kwietnia do 12 maja 2021 r.

Uwagi do projektu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacji. Formularz należy złożyć w jeden z poniżej wymienionych sposobów:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl;
  • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/;
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa;
  • osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125a.