Pomagamy przy zakładaniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Poniżej oferta wsparcia modułowego. moduły można dowolnie łączyć ze sobą.

Porady Prawne
Zakładanie Przedsiębiorstwa Społecznego
Spisanie statutu.
Zmiana w KRS.

Porady Spółdzielcze
Zakładanie Spółdzielni

Mechanizmy działania
Regulamin Spółdzielni

Trening kompetencji miękkich
Zasady komunikacji

Team building

Budowanie wizerunku
Marketing
Promocja

Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznego
Biznesplan
Analiza SWOT

Wzrost kwalifikacji pracowników
Szkolenia

 

Kiedy się do nas zgłosić ?

Gdy masz pomysł na działania, dzięki którym stworzysz w swojej organizacji nowe miejsca pracy?
Chcesz zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym? Zgłoś się do nas!

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, ale też grupy inicjatywne i przedstawicieli środowisk lokalnych.

  

Instytucje rynku pracy i pomocy społecznej

są bardzo ważnym partnerem w naszych działaniach.

 
Mamy wieloletnie doświadczenie w wyszukiwaniu oraz wspieraniu inicjatyw,
które odpowiednio wzmacniane na tyle stabilizują swoją działalność,
że są gotowe na rozwój, którego istotnym elementem jest
zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem.
 

Ścisła współpraca pozwoli nam tworzyć dostosowane
do ich potrzeb i trwałe miejsca pracy.

SZKOLENIA

Inkubowane przez nas inicjatywy często potrzebują szkoleń, które instytucje otoczenia rynku pracy mają w swojej ofercie.

DOTACJE

Część pomysłów dla stabilnego rozwoju będzie potrzebowała wsparcia finansowego, które może pochodzić ze środków urzędów pracy.

ZAPRASZAMY!

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt.
M: fise@fise.org.pl
T: +48 22 622 16 87

  

Współpracujemy z biznesem

Od lat współpracujemy z przedstawicielami największych firm, zrzeszonymi w koalicji Prezesi Wolontariusze, m. in.: Orange Polska, Citi Handlowy, KRUK S.A., T-Moblie. Partnerem merytorycznym naszych działań jest od lat PwC, a od niedawna także ANG Spółdzielnia.

 

Naszym sposobem na budowanie relacji między sektorem ekonomii społecznej i przedsiębiorcami są organizowane regularnie wydarzenia pod nazwą Biznes Mikser. Polecamy też partnerom biznesowym sprawdzone oferty przedsiębiorstw społecznych

Partnerami merytorycznymi Ośrodka są:

Logo ANG Spółdzielnia

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysiące pracowników w 157 krajach, dostarcza klientom najwyższej jakości usługi w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.

W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promuje zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy,

ANG Spółdzielnia to profesjonalna ogólnopolska organizacja doradztwa finansowego, która powstała w 2010 roku. Specjalizujemy się w doradztwie kredytowym, ale w naszej ofercie znajdują się również inne produkty finansowe dla osób fizycznych.

ANG Spółdzielnię stworzyło kilka osób, które połączyły pasja i chęć stworzenia takiej organizacji, w której cele biznesowe są realizowane zgodnie z najważniejszymi dla nas wartościami. Naszymi partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze instytucje finansowe w kraju.