Pomagamy przy zakładaniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Poniżej oferta wsparcia modułowego. moduły można dowolnie łączyć ze sobą.

obrazek z ikoną teczki

Porady prawne

obrazek z ikoną kalendarza

Porady spółdzielcze

obrazek z ikoną mózgu

Trening kompetencji miękkich

obrazek z ikoną harmonogramu

Budowanie wizerunku

obrazek z ikoną wykresu

Strategia Rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznego

obrazek z ikoną żarówki

Wzrost kwalifikacji pracowników

Kiedy się do nas zgłosić?

Gdy masz pomysł na działania, dzięki którym stworzysz w swojej organizacji nowe miejsca pracy? Chcesz zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym? Zgłoś się do nas! Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, ale też grupy inicjatywne i przedstawicieli środowisk lokalnych.
TRWA NABÓR!