You are currently viewing To nie koniec na ten rok!

To nie koniec na ten rok!

Dziękujemy serdecznie za wszystkie przesłane formularze.
Śpieszymy też przekazać że nie była to ostatnia rekrutacja w tym roku. Kto nie zdążył, ma szanse na jesieni.