You are currently viewing Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Zachęcamy do zgłoszenia swojego podmiotu ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, a także jednostek samorządu terytorialnego do konkursu  organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Szczegóły konkursu dostępne są na tej stronie.