Przedstawiamy listę przedsiębiorstw, które otrzymały nasze wsparcie i prowadzą działalność zgodną z zasadami ekonomii społecznej. Naszym celem jest promowanie biznesu, który stawia na równowagę pomiędzy zyskiem a społecznym oddziaływaniem.

Lista przedsiębiorstw wspieranych obejmuje różnorodne sektory gospodarki, od lokalnych producentów żywności po firmy działające w obszarze edukacji i usług społecznych. Każde z tych przedsiębiorstw wyróżnia się nie tylko doskonałą jakością swoich produktów i usług, ale także podejściem opartym na wartościach społecznych.

Działając jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, oferujemy nie tylko finansowe wsparcie, ale również szkolenia, doradztwo i sieci kontaktów, które pomagają przedsiębiorstwom rozwinąć się i osiągnąć sukces. Wierzymy, że biznes może być narzędziem pozytywnej zmiany społecznej, a nasza lista przedsiębiorstw to dowód na to, że taka wizja jest możliwa.

Przedsiębiorstwa wspierane w ramach projektu „Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (realizowany w okresie 3/2019-2/2022) nr RPMA.09.03.00-14-b018/18-00 

Przedsiębiorstwa wspierane w ramach projektu „Warszawski OWES” (realizowany w okresie 3/2022-12/2023) nr RPMA.09.03.00-14-i812/21-00

Strona Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oferuje wgląd w aktualną listę Podmiotów Ekonomi Społecznej. Aby przejść do strony informacyjnej MCPS kliknij w grafikę poniżej.

Przejdź do strony MCPS