You are currently viewing Trwa nabór podmiotów ekonomii społecznej do programu Praktyk Społecznie Użytecznych

Trwa nabór podmiotów ekonomii społecznej do programu Praktyk Społecznie Użytecznych

Federacja Mazowia serdecznie zachęca różne podmioty związane z ekonomią społeczną do włączenia się w program Praktyk Społecznie Użytecznych.

Zapraszamy:
• organizacje pozarządowe, czyli fundacje i stowarzyszenia
• spółdzielnie socjalne
• koła gospodyń wiejskich
• lokalne grupy działania
• warsztaty terapii zajęciowej
• centra integracji społecznej
• przedsiębiorstwa społeczne.
do włączenia się w program Praktyk Społecznie Użytecznych.

Organizacje mogą dzięki niemu otrzymać wsparcie w bieżących działaniach lub wykonać prace, na które w innym wypadku nie miałyby środków czy czasu: studentka socjologii może przeprowadzić dobrej jakości badania najpilniejszych potrzeb beneficjentów, a student psychologii przekazać wiedzę na temat organizowania przyjaznych dla wszystkich zajęć.

Dla studentek i studentów to okazja, żeby poznać specyfikę pracy w trzecim sektorze, a także włączyć się w działania potrzebne społecznie. Dobre praktyki są owocem wspólnego wysiłku praktykodawców oraz studentów i studentek.
Federacja Mazowia wspiera organizacje w znalezieniu studentów, stworzeniu programu praktyk czy sprawach formalno-organizacyjnych.

Dlaczego wspieramy organizację praktyk studenckich?
• by przybliżać idee ekonomii społecznej
• by łączyć kompetencje, potencjały i potrzeby studentów i studentek, instytucji
• by pokazywać pracę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
• by transferować doświadczenia i wiedzę
• by wspierać rozwój społeczny Mazowsza.
Zgłoś się i dowiedz się więcej na stronie projektu: spolecznieuzyteczne.pl lub pod adresem praktyki@spolecznieuzyteczne.pl.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy.