You are currently viewing Milanówek ponownie – ekologicznie

Milanówek ponownie – ekologicznie

Zgodnie z przewidywaniami wróciliśmy do Milanówka na kolejne spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych i okolicznych organizacji pozarządowych. Tym razem do naszego zespołu dołączyła w charakterze prowadzącej Jolanta Zientek-Varga, wieloletnia współpracowniczka fundacji oraz dziennikarka, specjalizująca się w tematyce samorządowej, ekologii i ochronie zdrowia.

W odróżnieniu od naszej poprzedniej wizyty, podczas której rozmawialiśmy o tym, co oferuje ekonomia społeczna, tym razem zebraliśmy się, aby porozmawiać o ekologii, z naciskiem na dobre praktyki w życiu codziennym. Tematyka wynikała głównie z powodu niedostatecznych rozwiązań systemowych, zatem działając w duchu kooperatywy postanowiliśmy podzielić się doświadczeniami z innymi oraz w miarę możliwości czerpać od nich inspiracje.

Szybko okazało się, że ze względu na duże zagęszczenie aktywistów na metr kwadratowy prelekcja zamieniła się nie tyle w dyskusję, ile w przedstawianie kolejnych rozwiązań nie tylko stosowanych indywidualnie w warunkach domowych np. jak zrobić woskowinkę, ale też kolektywnych, które poznaliśmy podczas wizyt studyjnych, np. kooperatywa „Fruta Feia”. Przykładów padło wiele, każdy z nich interesujący, inspirujący oraz pokazujący, jak wiele jeszcze można zrobić w zakresie maksymalnego wykorzystania zasobów z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Wśród uczestników znalazły się Fundacja Przyjaciele Dzieciom, ŻFOS „Działaj MY”; przedstawiciele Urzędu Miasta Milanówek – wydział promocji, Musszelka, Fundacja 4Youth (po likwidacji), Stowarzyszenie O4-0 z Grodziska Mazowieckiego, a także Dyrektor CUS, Pani Krystyna Kott. Spotkanie odbyło się w Centrum Usług Społecznych, w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Sosnowej 1C.

. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

Spotkanie zrealizowane w parch projektu „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1