You are currently viewing Relacja z IV Forum NGO Powiatu Otwockiego

Relacja z IV Forum NGO Powiatu Otwockiego

W dniu 9 marca 2023 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się IV Forum NGO Powiatu Otwockiego, zorganizowane przez Starostwo Otwockie i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Tematem przewodnim wydarzenia było „Dla wspólnego dobra. Współpraca NGO i JST w powiecie otwockim”.

W Forum wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących 52 różne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Forum zostało oficjalnie otwarte o godzinie 10:00 przez Starostę Otwockiego – Krzysztofa Szczegielniaka. W trakcie wydarzenia Rafał Skwiot z Starostwa Powiatowego w Otwocku zaprezentował prezentację na temat powiatu i NGO.

W czasie debaty, która trwała od 10:30 do 11:30, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji omówili potrzeby organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim. W dyskusji brali udział przedstawiciele Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Fundacji „Fundusz Współpracy”, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Członek Zarządu Powiatu Otwockiego – Kinga Błaszczyk. Debatę moderowała Anna Czyżewska z Federacji Mazowia.

Pełen zapis dyskusji znajduje się na stronie ekonomiaspoleczna.pl.

Po przerwie kawowej Krzysztof Pilecki z Wydziału Ekonomii Społecznej MCPS przedstawił wykład na temat podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych. Następnie Małgorzata Łysik z CUS Wiązowna, Jakub Lada ze Spółdzielni Socjalnej Odmiana oraz Katarzyna Kunatkowska z Koła Gospodyń Wiejskich „Babie lato” przedstawili studium przypadków organizacji pozarządowych i KGW w powiecie otwockim.

Po lunchu uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesji warsztatowej, w której poruszono tematy takie jak „Granty na kulturę. Szukaj dalej niż w powiecie” i „Organizacja otrzymała grant. Co dalej?”. Forum zakończyło się warsztatem „Co po forum” w formie „word cafe”, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość dyskutować o współpracy i sieciowaniu na przyszłość.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, omówić problemy i wyzwania, z którymi borykają się organizacje pozarządowe oraz władze lokalne, a także zapoznać się z nowymi trendami i wyzwaniami.