You are currently viewing Przemoc seksualna w miejscu pracy – jak jej przeciwdziałać?

Przemoc seksualna w miejscu pracy – jak jej przeciwdziałać?

Instytut Spraw Publicznych zaprasza do wzięcia udziału w badaniu – wypełnieniu krótkiej ankiety online, skierowanej do osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej oraz firmach tradycyjnych. Badanie ma na celu ocenę istniejącej wiedzy na temat różnych rodzajów przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także analizę specyficznych potrzeb pracownic i pracowników w tym zakresie.  Zależy nam na tym, aby ankietę wypełniło co najmniej 4 pracowników bądź pracownic, w tym przynajmniej jedna osoba z kadry kierowniczej. Badanie jest anonimowe – żadna z odpowiedzi nie będzie powiązana z danymi identyfikacyjnymi. Udział w nim jest całkowicie dobrowolny, otwarty dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, niezależnie również od tego, czy dana osoba doświadczyła w swoim życiu zawodowym zjawisk wymienionych w ankiecie. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 10–15 minut. Badanie trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Biorąc w nim udział, mają Państwo szansę na przyczynienie się do poprawy warunków na polskim rynku pracy.  Aby wziąć udział, wystarczy kliknąć w poniższy link: 

https://coceta.coop/stt/pl/

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie badania, bądź problemy techniczne z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: malgorzata.kopka@isp.org.pl 

Więcej informacji na temat projektu: https://set-the-tone-project.eu/