Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Cel projektu Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj dalejPodwarszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej