You are currently viewing Na Zaciszu głośno o ekonomii społecznej – spotkanie
21 października w Domu Kultury Zacisze odbyło się spotkanie skierowane do lokalnej społeczności pt. „Porozmawiajmy o Ekonomii Społecznej”.

Na Zaciszu głośno o ekonomii społecznej – spotkanie

21 października w Domu Kultury Zacisze odbyło się spotkanie skierowane do lokalnej społeczności pt. „Porozmawiajmy o Ekonomii Społecznej”. Organizatorami były Warszawski OWES i Dom Kultury Zacisze.

W Polsce działa 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. W tym 85 tys. organizacji pozarządowych, 1500 spółdzielni socjalnych, 1200 jednostek reintegracyjnych. Może się wydawać, że to bardzo dużo, ale w rzeczywistości jest to dość hermetyczny sektor gospodarki i świadomość społeczna na temat idei ekonomii społecznej jest zatrważająco niska.

Mając powyższe na uwadze warszawski OWES prowadzi szereg działań skierowanych do lokalnych społeczności. Ekonomia społeczna to działalność, która wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzić napięcia społeczne, dlatego propagowanie świadomości na jej temat jest niezwykle ważne dla członków naszego zespołu.

Na spotkaniu w Domy Kultury Zacisze o ideach i celach ekonomii społecznej, prężnie działających przedsiębiorstwach ekonomii społecznej opowiedziała Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE. O działaniach na rzecz społeczności Targówka opowiedziała Jolanta Zientek-Varga, lokalna aktywistka.

Widzimy potrzebę organizowania podobnych spotkań w przyszłości.