You are currently viewing Koordynacja Ekonomii Społecznej

Koordynacja Ekonomii Społecznej

Spotkanie Koordynacji odbywa się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, gdzie wraz z przedstawicielami IZ, UM, OWES oraz MCPS pracujemy nad planem koordynacji Ekonomii Społecznej