You are currently viewing Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych

  • Post author:

Od 31 marca 2018r. będzie obowiązywała nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.:

1. Spółdzielnia działa na rzecz zarówno członków, jak i pracowników nie będących członkami

2. Założyć spółdzielnie socjalną mogą 3 osoby (zamiast jak to było wcześniej 5), ale spółdzielnia jest zobligowana w ciągu 12 miesięcy do przyjęcia co najmniej 2 kolejnych członków.

3. W spółdzielniach w których liczba członków spółdzielni jest mniejsza niż liczba pracowników – Zarząd ma obowiązki informowania wszystkich pracowników i spółdzielców o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni; dodatkowo pracownicy mają prawo wybrać ze swego grona przedstawiciela, który ma prawo głosu doradczego na walnym zgromadzeniu spółdzielni.

4. Zostały dodane trzy nowe kategorie w katalogu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy i osoby usamodzielniane.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in podziału nadwyżki bilansowej, obowiązku lustracji, tworzenia konsorcjów, zwolnienia ze składek.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami w Dzienniku Ustaw pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2494/1