You are currently viewing Zmiana stawek w projekcie Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej od 1 lipca

Zmiana stawek w projekcie Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej od 1 lipca

Informujemy, że od 1 lipca 2024 roku w projekcie Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (WOWES) zmieniają się stawki związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy. 
 
Nowe stawki wynoszą:
 
35 212 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.
38 700 zł na utrzymanie jednego miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy.
29 026 zł na utrzymanie jednego miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy.
19 350 zł na utrzymanie jednego miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.
 
Zmiany te są wynikiem indeksacji stawek jednostkowych na podstawie komunikatu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 roku, w związku z ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2023 rok oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2024 rok.