You are currently viewing WOWES – Rozpoczynamy Nabór Ciągły Wniosków na Utworzenie i Utrzymanie Miejsc Pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych!

WOWES – Rozpoczynamy Nabór Ciągły Wniosków na Utworzenie i Utrzymanie Miejsc Pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych!

Z radością informujemy, że ruszyliśmy z naborem ciągłym wniosków o dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych! Jest to doskonała okazja, aby otrzymać wsparcie finansowe na rozwój Waszych inicjatyw i tworzenie miejsc pracy dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

  • 31 229 zł na utworzenie jednego miejsca pracy
  • 32 400 zł na utrzymanie jednego miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wsparcia finansowego oraz innymi dokumentami dostępnymi poniżej

Nie zwlekajcie! Zgłaszajcie swoje przedsiębiorstwa społeczne do WOWES i skorzystajcie z oferowanego wsparcia, aby tworzyć i rozwijać miejsca pracy, które przyczyniają się do integracji i wsparcia osób najbardziej potrzebujących.

Czekamy na Wasze wnioski!