You are currently viewing Szkolenie: Działalność odpłatna i gospodarcza
Szkolenie Działalność odpłatna i gospodarcza

Szkolenie: Działalność odpłatna i gospodarcza

  • Post author:

Zapraszamy na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatów grodziskiego, piaseczyńskiego i sochaczewskiego

  • Grodzisk Mazowiecki: 06.04.2018 r.,
  • Piaseczno: 13.04.2018 r.,
  • Sochaczew: 20.04.2018 r.

Ramowy program spotkania
1. Zapoznanie Uczestników z zasadami prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej statutowej oraz gospodarczej przez organizacje pozarządowe
2. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania przez organizacje pozarządowe statusu Organizacji Pożytku Publicznego, czyli OPP
3. Specyfika zatrudnienia w organizacji pozarządowej
4. Podstawowe informacje na temat fundraisingu i możliwych źródeł i sposobów
pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie miejsc i godzin odbywania się szkoleń prosimy o kontaktmciszewska@fise.org.pl, tel.22 622 01 91