You are currently viewing Spotkanie sieciujące i wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Nasielszczanie

Spotkanie sieciujące i wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Nasielszczanie

Dnia 27.03.2023 r. odbyło się spotkanie sieciujące i wizyta studyjna w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Nasielszczanie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej FISE, Spółdzielni Socjalnej 4 Smart, OPS Wola, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, pracownicy Spółdzielni Socjalnej Nasielszczanie, w tym Prezes Pan Janusz Konerberger oraz burmistrz Nasielska, Pan Bogdan Ruszkowski.

Prezes Spółdzielni Nasielszczanie opowiedział historię przedsiębiorstwa, prezentując jednocześnie dane ilościowe i podziękował Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych za zaangażowanie w spotkanie. Spółdzielnia powstała dzięki FISE i Urzędowi Pracy w Nasielsku, a rozwój przedsiębiorstwa wspierany był m.in. przez pożyczki TISE

Spółdzielnia Socjalna Nasielszczanie zajmuje się różnymi obszarami działalności, takimi jak montaż podzespołów osprzętu elektrycznego, wiązek kablowych oraz konfekcjonowanie produktów, z wyjątkiem chemikaliów i artykułów spożywczych. Wśród klientów Spółdzielni znajdują się zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy z Danii i Francji.

Obecnie Spółdzielnia ma 34 członków, zatrudnia 134 osoby na łącznie 121,5 etatu. W skład personelu wchodzą osoby ze schorzeniami specjalnymi, z pierwszą, drugą i trzecią grupą inwalidztwa oraz osoby bez orzeczeń. Pracownicy pochodzą z trzech gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk i Płońsk.

Współpraca Spółdzielni z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) również odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi władzami, Spółdzielnia może liczyć na wsparcie w różnych obszarach swojej działalności. Współpraca z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, na przykład, pozwoliła Spółdzielni uzyskać środki na kształcenie z funduszu szkoleniowego. Dzięki temu Nasielszczanie mogą organizować wyjazdy dla swoich pracowników i ich podopiecznych, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zarówno burmistrz Nasielska, jak i przedstawiciele innych jednostek samorządu terytorialnego, doceniają wartość Spółdzielni dla lokalnej społeczności, podkreślając jej wpływ na rozwój regionu i promowanie zatrudnienia osób o specjalnych potrzebach. Współpraca z JST umożliwia Spółdzielni lepsze zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności, a także dostosowanie swojej oferty do zmieniających się warunków na rynku pracy.

Wojna na Ukrainie wpłynęła na kondycję Spółdzielni. W wyniku konfliktu, część produkcji jednej z ukraińskich firm została przeniesiona do Spółdzielni Nasielszczanie, aby zapewnić ciągłość dostaw zatrudniono dodatkowych 35 osób. Niestety, w czerwcu produkcja ta została przeniesiona z powrotem na Ukrainę, po zmianie dyrekcji u tamtejszego zleceniodawcy, a 35 osób pozostało na utrzymaniu Spółdzielni.

Podczas spotkania poruszono także temat potrzeby wsparcia psychologicznego dla pracowników Spółdzielni. Istnieje świadomość, że profilaktyka zdrowia psychicznego jest kluczowa dla dobrostanu zatrudnionych, dlatego warto rozwijać takie inicjatywy.ma 34 człoków,