You are currently viewing Rusza konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rusza konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023” pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza 8. edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2023” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” – to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz  osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu.   

Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w tym obszarze czyli spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni pracy i inwalidów, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego, Urzędów Pracy oraz biznesu).

Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

  • Rozwój
  • Reintegracja
  • Odpowiedzialność
  • Osobowość
  • Odkrycie
  • Super Marka

Szczegóły udziału w konkursie określa Regulamin. 👈 Kliknij, aby pobrać.

Aby wziąć w nim udział należy przesłać do: 14 kwietnia 2023 r. wniosek zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.

  1. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

z dopiskiemKonkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”.

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału – do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, musi zawierać on odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).

Pobierz wniosek zgłoszeniowy i regulamin.

Powodzenia!