Rekrutacja do projektu Warszawski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aby zapoznać się z Regulaminem Projektu kliknij poniższy przycisk i pobierz dokument w formacie PDF

Wybierz moduł rekrutacji do projektu WOWES

POCZĄTKUJĄCY

Osoby fizyczne i JST

Gdy masz pomysł na przedsiębiorstwo społeczne lub chcesz założyć podmiot ekonomii społecznej

ŚRENIOZAAWANSOWANY

Podmioty Ekonomii Społecznej

Gdy chcesz przekształcić się w Przedsiębiorstwo Społeczne

ZAAWANSOWANY

Przedsiębiorcy Społeczni

Beneficjenci Projektu OWES
  

Wypełniony formularz prosimy wysłać do 25 czerwca 2019r. pod adres partnera który działa na Państwa obszarze. Każdy z partnerów ma określony teren działania i jedynie Warszawa jest terenem na którym wszyscy działamy wspólnie. Pozostałą część podzieliliśmy według powiatów:

POWIATY:
Grodziski, Nowodworski, Otwocki.

logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

POWIATY:
Legionowski, Warszawski Zachodni, Wołomiński.

Logo BORIS

POWIATY:
Miński, Piaseczyński, Pruszkowski.

KONTAKT:

marta.ciszewska@fise.org.pl
artur.turowski@fise.org.pl

KONTAKT:

boris@boris.org.pl

KONTAKT:

frso@frso.pl

Uzupełnione Formularze zostaną poddane wstępnej ocenie, a każdy zgłoszony uczestnik otrzyma
informację zwrotną do dnia 25 lipca 2019r.  czy został zakwalifikowany do udziału w projekcie WOWES