You are currently viewing Rekrutacja do projektu Warszawski OWES

Rekrutacja do projektu Warszawski OWES

Warszawski OWES ogłasza nabór dla osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorców społecznych, takich jak fundacje i spółdzielnie, do przedsięwzięć wspierających tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Wśród świadczeń i usług znajdują się m.in. sieciowanie, wymiana doświadczeń i kontaktów. Pomagamy w rozwoju, uczeniu się oraz zapewniamy wsparcie merytoryczne i finansowe.

Działasz społecznie i chciałbyś się rozwijać? Wspólnie ze znajomymi działacie na rzecz waszych innych. Szukasz w sieci informacji o spółdzielniach, stowarzyszeniach i zastanawiasz się czy to nie opcja dla Ciebie. Prowadzicie fundację i chcielibyście zacząć zarabiać?

Zapraszamy do nas. Wspieramy doradczo i finansowo tych, którzy chcą się rozwijać i działać na rzecz innych.

O projekcie Warszawski OWES

Projekt „Warszawski OWES” realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO) i Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie m.st. Warszawa.

Kto może przystąpić do projektu WOWES?

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej i ich pracowników. Ponad to podmioty zakładające przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy; szkoły i uczelnie, ośrodki badawcze; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym.

Czym się zajmujemy w Warszawski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej?

Naszym celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie. Co to oznacza? W uproszczeniu oznacza to, że prowadzimy w szerokim zakresie działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową na temat zakładania i działania przedsiębiorstw opartych o zasady ekonomii społecznej.

W ramach wsparcia udzielamy informacji i porad telefonicznie, mailowo, zdalnie, online, osobiście. Animujemy lokalne społeczności, bo wierzymy, że takie działania umożliwiają tworzenie podmiotów obywatelskich i wspiera ich rozwój. Organizujemy spotkania informacyjne – pamiętajcie o śledzeniu naszych stron w Internecie, aby ich nie przegapić.

Udzielamy porad z zakresu wsparcia kluczowego, specjalistycznego i biznesowego dla klientów OWES. Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej m.in. doradztwo branżowe, poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, przygotowywanie i praca nad biznesplanem.

Więcej informacji na temat współpracy z WOWES, procesie rekrutacji i możliwych działań Warszawskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej znajdą państwo w Regulaminie Świadczenia Usług Warszawskiego OWES.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – o nas

OWES to istniejący od 12 lat projekt mający na celu wsparcie pracodawców chcących stworzyć miejsca pracy dla osób, którym z różnych powodów trudniej odnaleźć się na rynku pracy, przez co są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz zawodowym.

Wspieramy tych, którzy wyznają takie same wartości jak my i dostrzegają, że godna praca oznacza godne życie – dla każdego – nie tylko dla przebojowych, idących przez życie jak burza, ale też dla tych, którym w pewnym momencie podwinęła się noga lub choroby odjęły sprawność. Takim osobom trudniej odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Jesteśmy po to, by pomagać organizacjom łączącym działalność społeczną z aktywnością ekonomiczną. Pomagamy tym, którzy chcą pomagać.

W ramach OWES wsparliśmy blisko 700 organizacji, które chcąc stać się niezależne od dofinansowań z zewnątrz, starały się rozwijać gałąź biznesową. Założyliśmy 37 firm społecznych, w których znalazło miejsce pracy blisko 200 osób wykluczonych. Współpracujemy z instytucjami publicznymi z otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej. Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne do współpracy angażujemy świadomy społecznie biznes.