You are currently viewing OWES na Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Otwocku!

OWES na Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Otwocku!

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) miał zaszczyt uczestniczyć w niedawno odbywających się Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Otwocku, które zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Marii. Wydarzenie to było okazją dla osób szukających pracy oraz tych, którzy pragnęli podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje.

Targi, które odbyły się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku, przy ulicy Pułaskiego 7, zgromadziły liczne grono uczestników. Niezależnie od etapu kariery, na którym się znajdowali, każdy miał możliwość skorzystania z różnorodnych ofert i usług oferowanych podczas tego wydarzenia.

OWES z radością podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat ekonomii społecznej. Przedstawiciele Ośrodka byli obecni na targach, gotowi do udzielenia informacji i wsparcia wszystkim zainteresowanym. Uczestnicy mieli okazję spotkać przedstawicieli instytucji związanych z rynkiem pracy oraz poznać podmioty ekonomii społecznej, które wspierają przedsiębiorczość społeczną. Była to doskonała okazja dla tych, którzy poszukiwali nowych możliwości zawodowych i chcieli poznać alternatywne modele biznesu.

Dodatkowo, podczas targów dostępni byli również eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, którzy służyli pomocą w zakresie spraw socjalnych i podatkowych. Ci specjaliści byli gotowi odpowiedzieć na pytania i udzielić niezbędnych informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych i innych kwestii związanych z pracą.

Co więcej, osoby, które marzyły o założeniu własnej firmy i potrzebowały środków finansowych, miały okazję skonsultować się z ekspertami od dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe jest często niezbędne na początku drogi przedsiębiorcy, dlatego obecność specjalistów w tej dziedzinie na targach była niezwykle cenna.

Targi Pracy i Edukacji w Otwocku były wydarzeniem o ogromnym znaczeniu dla mieszkańców powiatu, którzy poszukiwali pracy, chcieli zdobyć nowe kwalifikacje lub zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, był dumnym uczestnikiem tych targów, aktywnie angażując się w promowanie idei ekonomii społecznej oraz udzielając wsparcia uczestnikom wydarzenia.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego, co dodatkowo podkreślało jego ważność i znaczenie dla lokalnej społeczności.

Dzięki inicjatywom takim jak Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, możliwości rozwoju zawodowego stają się bardziej dostępne dla wszystkich zainteresowanych. OWES kontynuuje swoje zaangażowanie w promowanie ekonomii społecznej oraz wspieranie osób i przedsiębiorstw dążących do tworzenia pozytywnych i zrównoważonych zmian społecznych.