You are currently viewing Ogłoszenie Wyników Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023

Ogłoszenie Wyników Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023

Mamy ogromną przyjemność ogłosić wyniki 8. edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”, zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs miał na celu wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów ekonomii społecznej, firm, instytucji oraz osób wspierających i zaangażowanych w rozwój oraz promowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

W tegorocznej edycji konkursu, liczba zgłoszeń była imponująca, co świadczy o dynamicznym rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie. Po przeprowadzeniu starannej oceny i analizy, mamy zaszczyt ogłosić zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że wśród wyróżnionych znalazły się również podmioty współpracujące z naszym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. To dowód na to, że nasza praca i starania przynoszą widoczne efekty, a zaangażowanie naszych podmiotów zdobywa uznanie na szeroką skalę.

Kategoria „ROZWÓJ”:

 1. Restauracja „Different” z Warszawy
 2. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas
 3. Stowarzyszenie na rzecz Innowacji i Edukacji z Radomia
 4. WTZ Caritas Diecezji Płockiej z Żuromina

Kategoria „REINTEGRACJA”:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Markach
 2. Klub Integracji Społecznej w Piasecznie
 3. Klub Integracji Społecznej OPS Praga-Południe (Warszawa)
 4. WTZ KSNAW w Piasecznie i Górze Kalwarii

Kategoria „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”:

 1. Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” z Warszawy
 2. Fundacja aKUKU z Górek (w gm. Leoncin)
 3. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” z Radomia

Kategoria „OSOBOWOŚĆ”:

 1. Aneta Goliat – Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
 2. Katarzyna Rostek – Z-ca Burmistrza Miasta Kobyłka
 3. Monika Dudek – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” z Radomia

Kategoria „ODKRYCIE”:

 1. Spółdzielnia Socjalna „Szansa” z Żuromina

Kategoria „SUPER MARKA”:

 1. Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej
 2. Fundacja Leny Grochowskiej w Siedlcach
 3. Stowarzyszenie „Karuzela” z Radomia
 4. WTZ przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego w Świeszewie

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie i wkład w rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu. Wasza praca i poświęcenie przyczyniają się do tworzenia pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych w naszym regionie. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli ten konkurs i jego realizację.

Zachęcamy do śledzenia dalszych wydarzeń związanych z ekonomią społeczną na Mazowszu oraz do aktywnego udziału w przyszłych inicjatywach. Razem możemy budować lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla naszej społeczności.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim jeszcze raz!

Zespół Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej