Wspieramy tych, którzy tworzą miejsca pracy dla osób, którym trudniej odnaleźć się na rynku pracy – zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Jesteśmy po to, by pomagać organizacjom łączącym działalność społeczną z aktywnością ekonomiczną.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi z otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej. Żeby nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne do współpracy angażujemy też biznes.