You are currently viewing Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Z radością informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęło nowy program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Program ten, kontynuujący wcześniejsze działania pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”, ma na celu wsparcie finansowe rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego (PS) na dzień złożenia wniosku. Status ten jest nadawany przez wojewodę na podstawie spełniania ustawowych wymogów i wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej. Wykaz dostępny jest na tej stronie. 

Dostępne instrumenty finansowe

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia

– Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
– Maksymalna wartość dofinansowania: 72 000 zł rocznie.
– Minimalna wartość dofinansowania: 18 000 zł.

Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych

– Środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych, takich jak podnoszenie kwalifikacji lub rozwijanie kompetencji pracowników.
– Maksymalna wartość dofinansowania: 30 000 zł.
– Minimalna wartość dofinansowania: 10 000 zł.

Instrument 3 – Wsparcie bieżące

– Środki na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych.
– Możliwość wnioskowania o wsparcie bieżące jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2.
– Maksymalna wartość dofinansowania: 30 000 zł.
– Minimalna wartość dofinansowania: 10 000 zł.

Instrument 4 – Wsparcie reintegracji

– Środki na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
– Maksymalna wartość dofinansowania: 36 000 zł.
– Minimalna wartość dofinansowania: 12 000 zł.

Więcej szczegółów znajduje się pod adresem: ekonomiaspoleczna.gov.pl