You are currently viewing Mów o swojej firmie lub organizacji dobrze, lepiej, najlepiej…

Mów o swojej firmie lub organizacji dobrze, lepiej, najlepiej…

Masz problem, jak dotrzeć do innych z produktem, usługą, pomysłem? Zachęcić do kupowania, działania, tworzenia, współuczestniczenia? Wiesz, że robisz ważne i potrzebne rzeczy w organizacji pozarządowej czy przedsiębiorstwie społecznym, ale… Masz kłopot z mówieniem o tym, o sobie i dobru, które czynisz?

Są sposoby, by pokonać tę trudność.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” stworzyliśmy przewodnik, jak mówić o sobie i prezentować się w sposób przyciągający uwagę !

Kooperatywa „Dobrze” to interesujący i inspirujący przykład, jak z pasji stworzyć dobrze działające przedsiębiorstwo/firmę społeczną, które zarabia.

W instruktażu, który Wam udostępniamy pokazujemy, w jaki sposób opowiadać o swoich działaniach w sposób ciekawy i angażujący słuchaczy. Dołączone jest do niego krótkie nagranie, w którym Nina Józefina Bąk, jedna z inicjatorek powstania „Dobrze” i wieloletnia członkini Zarządu Kooperatywy, dzieli się przemyśleniami i doświadczeniami, jak mówić o ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych.

Korzystajcie, działajcie! Powodzenia

Materiał w postaci audio

Materiał w postaci PDF:

scenariusz wystapienia jak mówić o pes_kooperatywa dobrze