You are currently viewing List do Marszałka

List do Marszałka

Podpiszcie list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dot. ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych: https://forms.gle/Bbcm8iWHuRSLCGUM7