You are currently viewing Koniec rekrutacji za 10 dni – Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne im. Jacka Kuronia

Koniec rekrutacji za 10 dni – Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne im. Jacka Kuronia


Ostatnia szansa na przesyłanie zgłoszeń udziału w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne im. Jacka Kuronia. Do końca rekrutacji pozostało tylko 10 dni – termin przesyłania kandydatur upływa 9 września.

Jak zgłosić się do Konkursu im. Jacka Kuronia?

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu (www.konkurs-es.pl) do 9 września lipca 2022 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych.

Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej, Nagrody Pomysł na Rozwój, Nagrody Odkrycie Roku. O przyznaniu Nagrody Publiczności zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Kto może się zgłaszać do Konkursu im. Jacka Kuronia?

W konkursie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą lub zakład aktywności zawodowej, 
  • spółdzielnie pracyspółdzielnie inwalidów i niewidomychspółdzielnie socjalne osób fizycznych,
  • spółdzielnie socjalne osób prawnych
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
  • prowadzące zakład aktywności zawodowejspółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

    W Konkursie istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować znane im firmy społeczne do udziału w Konkursie. Liczymy, że dzięki temu w Konkursie będą reprezentowane wszystkie regiony.

    Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie. Wszystkie informacje na temat Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl