You are currently viewing Konferencja „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II” – relacja

Konferencja „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II” – relacja

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych nieustannie działa na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej w Polsce. Bierzemy czynny udział w konferencjach i warsztatach, które mają na celu wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej działającymi na terytorium Polski. Byliśmy w dniach 22-24 lutego 2023 r. w Krakowie na konferencji w ramach projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie II”.

Konferencja ta składa się z trzech dni, podczas których uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w różnych warsztatach i panelach dyskusyjnych. Pierwszego dnia konferencji omówiono zagadnienia związane z procesem deinstytucjonalizacji oraz strategią rozwoju usług społecznych. Eksperci, m.in. Jadwiga Olszowska-Urban i Tomasz Kłys, przedstawili szanse i możliwości rozwoju PS/PES poprzez realizację usług społecznych w środowisku lokalnym. Ponadto, omówiono wsparcie sektora ekonomii społecznej na przykładzie Regionu Małopolskiego przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Drugiego dnia konferencji przedstawiono prezentację i panel dyskusyjny z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego na temat zasad przyznawania projektów dla OWES w nowej perspektywie finansowej oraz polityki stawek jednostkowych wraz z mechanizmem ich rozliczania. Następnie, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło zagadnienia dotyczące przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz najczęściej popełniane błędy przy wnioskach o akredytację.

Ostatniego dnia konferencji zostały przedstawione dobre praktyki Akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, m.in. w zakresie wsparcia PES we wnioskowaniu do Wojewody i nadanie statusu PS, praktyki funkcjonowania OWES w kontekście ustawy o ekonomii społecznej, wdrażania Indywidualnych Planów Reintegracyjnych oraz roli OWES w usługach społecznych.

Wysoko oceniamy poziom merytoryczny konferencji. To zawsze są znakomite okazje do wymiany doświadczeń i sieciowania z praktykami ekonomii społecznej.