You are currently viewing Kampania Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Kampania Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Rozpoczynamy dzisiaj ważną kampanię społeczną, w której chcemy powiedzieć głośno i wyraźnie, że żaden człowiek nie zasługuje na wykluczenie. Bo EKONOMIA SPOŁECZNA NIE WYKLUCZA, nie stygmatyzuje, tylko wyciąga rękę do wszystkich, którzy potrzebują pomocy. W pierwszej kolejności do tych, którzy są zagrożeni zepchnięciem na margines, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, bez wiary we własne siły i umiejętności, ludzi „po przejściach”. Nierzadko latami pozostających bez pracy, doświadczających kryzysów psychicznych, tych którzy mieli incydenty z prawem, osób z niepełnosprawnościami i nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie.

 

Przez trzy tygodnie, poczynając od 8 do 28 marca br., na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na FB – głosami przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na Mazowszu, będziemy mówić dlaczego ekonomia społeczna nie wyklucza. Będą nas w tym wspierać nasi ambasadorzy:
Agnieszka Więdłocha
, Antoni Pawlicki oraz Jowita Budnik. Mamy nadzieję, że wsłuchacie się w ten głos…
Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka. Nie oceniajmy! I uczmy się pomagać.