EKONOMIA SPOŁECZNA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2020+

Konsultacje trwają. 

Dyskusja na temat finansowania ekonomii społecznej że środków europejskich jest dynamiczna. Proponowane rozwiązania są bardzo ciekawe!