You are currently viewing EFS 2021-2027

EFS 2021-2027

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Politki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html