You are currently viewing BARDZO WAŻNY APEL!!!

BARDZO WAŻNY APEL!!!

Apel spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych w sprawie projektu ustawy o ekonomii społecznej

treść apelu pod linkiem:

https://ekonomiaspoleczna.pl/apel/#podpisz