You are currently viewing Active Citizens for Social Enterprise
Active Citizens for Social Enterprise

Active Citizens for Social Enterprise

  • Post author:

We współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i British Council Polska rozpoczęliśmy cykl szkoleniowy Active Citizens for Social Enterprise skierowany do przedstawicieli warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej chcących inspirować mieszkańców Warszawy do podejmowania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.